Browsing All posts tagged under »Hồ Chí Minh«

Hồ Chí Minh đã chết năm 1932

March 27, 2013

2

Từ khi tôi đọc những bài Sự thật không thể chối bỏ của tác giả Đặng Chí Hùng, tôi cố gắng tìm hiểu về nhân vật Hồ Chí Minh bởi những gì mà tôi biết và học được ở trường học XHCN thì cộng sản đã phong ông là thánh chứ đâu phải con người!? […]

Thau sinh tố và cái tự do của Bác, Đảng

October 6, 2012

0

Năm 1982 tôi vào Long Thành, gặp người quen cho ăn, ở trong nhà miễn phí. Để đền đáp ơn nghĩa, tôi làm hết việc nhà, từ bửa củi, lau chùi cầu tiêu, giặt quần áo, quét nhà v.v… nhà này thuộc loại trí thức, có thế lực đối với xã hội, và rất giàu […]

Đảng CSVN sử dụng xác chết của Hồ Chí Minh trái với đạo lý và vi phạm pháp luật

September 1, 2012

0

Ngày 2/9/1945, Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng hoà, nhà nước cộng sản đầu tiên tại Đông Nam Á. Đúng 24 năm sau, cũng vào ngày 2/9, Hồ Chí Minh lìa trần, đi theo “cụ Các Mác, Lê Nin” (theo di chúc) để lại một […]

2/9/2012 nghĩ về ngày 2/9/1945

August 30, 2012

0

Việt Nam 67 năm sau ngày độc lập đầu tiên trong đời thì người dân đã có “quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc” như Tuyên Ngôn ngày 2 tháng 9 năm 1945 xác quyết chưa hay ngày nay các quyền này vẫn là thứ “xin-cho” độc quyền của đảng […]

Chu kỳ thù hận Việt-Trung-Miên

August 23, 2012

0

Khi nhắc đến quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc, giới lãnh đạo CSVN thường nhấn mạnh đến 16 chữ vàng “Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai” do Giang Trạch Dân thay mặt lãnh đạo Cộng Sản Trung Quốc (CSTQ) tặng Lê Khả Phiêu, đại diện […]